Özgün ÜNLÜ
Bunu Paylaş
AŞAĞI KAYDIR
BLOG YAZILARINA DÖN
//BLOG YAZISI

ORİGAMİ SAYESİNDE MATEMATİK ÖĞRENMEK

Origami Sayesinde Matematik Öğrenmek

Günümüzde; insanlar, öğretilen bilgilerin kalıcı olması ve zihinlerde sağlam bir yer edinebilmesi amacıyla farklı yöntem ve tekniklere başvururlar. Matematik öğrenimi, her yaştan insanı zorlayan bir konudur. Matematiğin daha iyi öğretilebilmesi adına farklı öğretim yöntemlerinden faydalanılması, bir zorunluluk haline gelmiştir. Matematik eğitimi sırasında eğitimin zenginleştirilmesi adına origami etkinliklerine yer verilmesi oldukça mantıklı olacaktır. Origami uygulamaları, matematiğe karşı olumlu bir etki yaratacaktır.


Matematik Eğitiminde Origami Etkinliklerine Yer Verilmesi

Origami çalışmaları sayesinde matematik dersinin daha iyi anlaşıldığı, öğrenciler arasında yapılan araştırmalar sonucunda tespit edilmiştir. Öğrenciler, origami etkinlikleri sayesinde kesirler, geometrik şekiller, köşegenler gibi konuları daha iyi anlamaktadırlar. Origami etkinlikleri, en çok geometrik şekilleri anlamada etkili olmaktadır. Örneğin, origami sayesinde kedi yüzü şekli yaparken altıgenin nasıl bir şekil olduğunu öğrenmek mümkün olabilir. Bunun dışında, bir kare kağıdının köşegeninden katlanması demek, köşegenin tam olarak ne anlama geldiğinin anlaşılması açısından faydalı olacaktır. Ayrıca, origami çalışmaları sırasında kağıdın aynı yönde kaç kere katlanıldığını akılda tutmak için yapılan katların toplanması gereklidir. Bu faaliyet, öğrencilerin, matematik hesaplaması yapmasını daha kolay hale getirecektir. Origami, kağıdın farklı şekillerde katlanması anlamına gelmektedir. Örneğin, bir kağıdın 1/3 oranında katlanması ifadesi sayesinde öğrenciler, kesirler konusunu daha iyi öğrenmiş olurlar. Origami etkinlikleri sırasında bazı öğrenciler, uzun işlem aşamalarının varlığından dolayı rahatsız olurlar. Öğrencilerin karmaşık şekiller sırasında zorlanması gayet doğaldır. Origami etkinlikleri sırasında öğrenciler en çok ince katlamalar yaparken zorlanırlar. Kağıttan kuş şeklinin yapılmasında ise öğrencilerin zorlandığı bilinmektedir. Origami etkinlikleri sırasında kağıdın yanlış katlanması veya iyi katlama yapılamadığı durumlarda kağıdın geri açılması mümkün olmaktadır. Ayrıca, öğrenciler, yapılış adımları uzun olan şekillerde ve ilk kez denedikleri şekillerde zorlanırlar. Tüm bu zorlanma örnekleri, öğrencilerin matematiksel düşünme yetilerinin zayıflığından ötürü oluşmaktadır. Ancak, origami etkinliklerinde ısrarcı olan bir öğrenci, zamanla matematiksel düşünme yetisini geliştirerek, kağıtların katlanmasında daha pratik düşünmeye başlar. Bu durum, öğrencinin matematiksel düşünme konusunda kendisini geliştirdiğinin bir göstergesidir.


Origami Sırasında Görselleşen Matematiksel Terimler

Origami sırasında birçok terim, teorik olmaktan çıkaran pratik bir nitelik kazanır. Origami etkinlikleri sırasında görsel hale gelen matematiksel terimler arasında kare, üçgen, dikdörtgen, köşegen, simetri, sayı, kesir, köşe, kenar, paralelkenar, açı, altıgen ve toplama bulunmaktadır. Kısacası, origami etkinlikleri, en çok geometrik şekillerin görselleşmesinde etkili olmaktadır. Örneğin, kare kağıdın köşegeninden katlanıp açılmasının ardından iki adet simetrik üçgen meydana gelmektedir. Origami ile çalışılan kağıt karedir. Bu kağıdın ikiye katlanması durumunda kağıt, dikdörgen şeklini almaktadır. Ancak, kare şeklindeki kağıdın, köşegeninden katlanması durumunda ise kağıt üçgen halini almaktadır. Origami etkinlikleri sayesinde matematik konuları, günlük hayatla ilişkili hale getirilir. Ayrıca, grup çalışması halinde yapılan origami etkinlikleri sayesinde matematik konuları çok daha iyi anlaşılır. Bunun sebebi, matematik konularının ezberden uzak ve aktif bir eğitim sonucunda anlaşılır hale gelmesidir. Origami etkinlikleri sayesinde öğrencilerin anlamasının daha kolay olduğu konular arasında kesirler gelmektedir. Bir kağıdın dörde katlanması ifadesi sayesinde 1/4 kesrine dair pratik bir tanım öğrenilmiş olur. Kesirler dışında simetri ve geometri konularının öğrenilmesi de origami etkinliklerinin faydaları arasında gösterilmektedir. Klasik origamide kullanılan kağıt, kare olmak zorundadır. Ancak, origami etkinlikleri sırasında bu kağıt; dikdörtgen, paralelkenar, üçgen gibi şekillere dönmektedir. Bu durum, geometri sorusu çözerken öğrencilerin işine yaramaktadır. Buna ek olarak, origami sayesinde öğrenciler, kesrin paydasıyla bütününün kaça katlanacağı becerisini kazanırlar.

  • 4058
  • 0
Yorumlar ( 0 )
Yorum Bırakın

Attention! Please do not spam. Your comments will not be shown without approval by the administrator.

Uyarı! Lütfen anlamsız yorum bırakmayın. Yönetici tarafından onay almadan yorumlar gösterilmeyecektir.

01. Yazar Hakkında

Özgün ÜNLÜ

1991 yılında küçük bir şehir olan Akşehir'de doğdum. Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra yazılım konusunda sürekli olarak kendimi geliştirmekteyim.

04.Instagram Paylaşımlarım

05. Kategoriler

06. Bağış

Lösev Bağış

Arkadaşlar Merhaba,

Ben kendim yerine bizlerden daha çok bağışa ihtiyaç duyan bu minik arkadaşlar için sizlerin yardımlarınızı bekliyorum. Tam olarak buradan bu minik arkadaşlarımıza yardım edebilirsiniz.

Sevgilerimle...

HAYALİNİZİ GERÇEKLEŞTİRMEYE HAZIR MISINIZ ?

İLETİŞİM
Kapat