Özgün ÜNLÜ
Bunu Paylaş
AŞAĞI KAYDIR
BLOG YAZILARINA DÖN
//BLOG YAZISI

MİKROSKOP NE İŞE YARAR?

Mikroskop Ne İşe Yarar?

Mikroskopik Görüntü

İnsanların çıplak gözle görmesinin mümkün olmadığı küçük nesnelerin bir mercek düzeneği sayesinde görülmesine, büyütülmesine ve incelenmesine yarayan alete mikroskop adı verilmektedir. Bazı cisimlerin oldukça küçük olmalarından mütevellit gözle görülmeleri mümkün değildir. Bu derece küçük olan cisimlerin görülebilmesi için optik veya manyetik mercekler sisteminden faydalanılır. Bu sistemler sayesinde gözle görülemeyecek kadar küçük olan cisimler, büyütülür ve incelenir.


Mikroskopların Kullanım Alanları

Mikroskoplar, neredeyse her alanda kullanılmaktadırlar. Mikroskopların farklı kullanım alanları sayesinde birçok alanda sayısız faydaları olmaktadır. Ancak, mikroskopların kullanım alanlarına dair genel bir tanım yapmak gerekirse gözle görülemeyen cisimlerin incelenmesi gereken her alanda mikroskoplardan faydalanılır. Mikroskoplar sayesinde cisimlerin üç boyutlu görüntüleri temin edilir. Ayrıca, doku ve hücreler, moleküler seviyede incelenir. İnsan hücrelerinin atom dizilişleri, mikroskoplar sayesinde gösterilir. Canlılar arasında gen aktarımı yapılmasında mikroskoplardan faydalanılır. Mikroskopların en büyük faydalarından birisi ise hastalıkların tedavisinde, teşhis edilmesinde ve ilaçların geliştirilmesinde kullanılıyor olmasıdır. Herhangi bir cisimden yayılan elektronların görüntülenmesi için tıbbi ve diğer teknolojik uygulamalarda mikroskoplardan faydalanılır. Ayrıca, bakterilerin ayrıştırılmasında mikroskoplar fayda sağlar. Mikroskopların kullanım alanlarından birisi ise aydınlatma olarak bilinmektedir. Mikroskoplar, biyolojinin her alanında kullanılmaktadır. Örneğin, nükleik asit dizilerinin incelenmesinde mikroskopların önemli bir yeri bulunmaktadır. Metallerin yüzey görüntüleri üzerinden kristal yapılarını incelemek adına mikroskoplardan faydalanılır. Polimer ve süper iletkenlerin yapımında mikroskoplar, önemli bir yer tutar. Mikroskopların kullanım alanları arasında biyoloji ve genetik dışından başka alanlar da yer almaktadır. Örneğin, hangi maden yatağının ekonomik potansiyelinin daha çok olduğunun belirlenmesinde veya cevherlerin hazırlanmasında mikroskopların görevleri bulunmaktadır.


Mikroskopların Tarihçesi

Mikroskopların kullanım alanlarının genişliğine bakılarak önemlerinin ne kadar çok olduğuna dair fikir edinmek mümkündür. Biyoloji alanında mikroskoplar, hayati bir önem taşımaktadır. Oldukça etkili bir gözlem ve ölçme aracı olan mikroskopların icat edilmesi sayesinde dünya tarihinde birçok buluş yapılmıştır. Mikroskobun özelliklerinin yıllar içerisinde gelişmesine paralel olarak buluşların sayısı artmış ve farklı bilim dalları piyasaya çıkmıştır. Mikroskop; 16.yy'da 1590 yılında Hollandalı bilim adamı Zacharias Janssen tarafından bulunmuştur. Janssen'in icadı, tam dokuz kat büyütme gücüne sahip olan, aynı zamanda içbükey ve dışbükey mercekler barındıran bir mikroskop olarak bilinmektedir. Janssen'in icat ettiği mikroskop sayesinde ilk olarak sinek ve böcekler incelenmiştir. Ancak, mikroskobun bu dönemde bilimsel amaçlardan ziyade eğlence amacıyla kullanıldığı bilinmektedir. 17.yy ile beraber İngiliz bilim adamı Robert Hooke, daha gelişmiş bir mikroskop icat etmiştir. Bu mikroskop sayesinde meşe ağacının mantar dokusundan aldığı ince kesitleri incelemek mümkün hale gelmiştir. Bu dokuların incelenmesi esnasında bu dokularda küçük odacık şeklinde yapıların varlığı tespit edilmiştir. Küçük odacık şeklindeki yapılara cellula adı verilmiştir. Cellula kavramı sayesinde hücreler ortaya çıkmıştır. Aynı dönemde, farklı bir mikroskop icat edilerek kumaşlar üzerinde incelemeler yapılmıştır. Bu mikroskoplar sayesinde bakterilerin ve sperm hücrelerinin incelenmesi mümkün olmuştur. Bu sayede, bakteriler keşfedilmiştir. Bakterilerin varlığını ilk kez ortaya çıkaran kişi ise bu dönemdeki bir bilim adamı Anton van Leeuwenhoek olmuştur.


Mikroskopik Görüntü

19.yy'da ise bitki ve hayvan hücreleri keşfedilmiştir. Ayrıca, hücrelerin büyümesi ve çoğalması adına birtakım çalışmalar yapılmıştır. 20.yy'ın başlamasıyla beraber elektron mikroskopları keşfedilerek mikroskop tarihine farklı bir boyut getirilmiştir. Aynı şekilde, 20.yy'da ışık mikroskopları sayesinde her şeyi görmenin mümkün olmadığı belli olmuştur. Bir başka deyişle, hücre içerisinde yer alan çok küçük parçaların ışık mikroskopları sayesinde görülemeyeceği netleştirilmiştir. Işık olmadan küçük parçaların görülmesi için elektron mikroskopları keşfedilmiştir.

  • 1131
  • 0
Yorumlar ( 0 )
Yorum Bırakın

Attention! Please do not spam. Your comments will not be shown without approval by the administrator.

Uyarı! Lütfen anlamsız yorum bırakmayın. Yönetici tarafından onay almadan yorumlar gösterilmeyecektir.

01. Yazar Hakkında

Özgün ÜNLÜ

1991 yılında küçük bir şehir olan Akşehir'de doğdum. Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra yazılım konusunda sürekli olarak kendimi geliştirmekteyim.

04.Instagram Paylaşımlarım

05. Kategoriler

06. Bağış

Lösev Bağış

Arkadaşlar Merhaba,

Ben kendim yerine bizlerden daha çok bağışa ihtiyaç duyan bu minik arkadaşlar için sizlerin yardımlarınızı bekliyorum. Tam olarak buradan bu minik arkadaşlarımıza yardım edebilirsiniz.

Sevgilerimle...

HAYALİNİZİ GERÇEKLEŞTİRMEYE HAZIR MISINIZ ?

İLETİŞİM
Kapat